Regeneracja zaworu egr

  • Post category:Automobilowy
  • Reading time:5 mins read

Europejskie normy emisji są co roku zaostrzane. Dobre dla środowiska, ale złe dla twojego samochodu! Gazy zanieczyszczające, które są normalnie emitowane, przechodzą teraz kilka razy przez różne systemy w Twoim…

Czytaj dalejRegeneracja zaworu egr